Kariyer Politikası "Yaratıcı çözümler" sunarak pazarda "global marka" olmayı hedefleyen şirketimizin belirlenen stratejiler doğrultusunda, rekabet avantajı yaratacak organizasyonlara sahip olması için gereken eğitim, gelişim ve yetiştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlayarak ortak bir Şirket Kültürü oluşturmak. Bu politika paralelinde;     Mesleki ve kişisel yetkinlikleri sürekli güncel tutarak eğitim ve gelişimi yaşam boyu sürdürmek.     Etkin ölçüm/değerlendirme sistemi kurarak doğru adayları şirket bünyesine kazandırmak.     Objektif ve anlaşılır değerlendirme sistemlerini oluşturarak başarılı performansı belirlemek ve maddi, manevi takdir, tanıma yöntemlerini hayata geçirmekten,     Çalışanların bireysel gelişim alanlarını tanımlayarak gerek duyduğu yetkinlikleri kazandırmak.     Çalışanlara sürdürülebilir bir motivasyon ve tatmin sağlamak,     İnsana saygı unsurunu temel alan bir yönetim anlayışını oluşturmaktan ve etik değerleri uygulamak. İnsan Kaynakları İletişim Başvurduğunuz Pozisyonu açıklayan bir ön yazı ile özgeçmişinizi insankaynaklari@eutobacco.net  adresine gönderebilirsiniz. Başvuru ve Değerlendirme Süreci Sürecimiz, şirketimizin temel hedeflerine uygun ve kurum kültürümüze yatkın adayların görüşmeye çağırılması ile başlar. İlk görüşme İnsan Kaynakları tarafından yapılır ve adayın pozisyona uygunluğu ile yetkinlikleri ölçülür. Uygun adaylar Departman Müdürleri ile görüşmek için davet edilir. Süreçleri olumlu tamamlayan adaylarımıza İnsan Kaynakları tarafından iş teklifi sunulur. İlgili pozisyon için uygun bulunmayan adaylarımızın özgeçmişleri ise farklı bir pozisyonda değerlendirilmek üzere veri tabanımızda saklanır.