European Tobacco AŞ 2006 yılında yönetim sistemi çalışmalarına başlamış, 2007 yılında Uluslar arası akreditasyona sahip SGS belgelendirme ve gözetim firması tarafından UKAS akreditasyonu ile kalite belgesi almıştır. Belgeleri daha büyükgörebilmek için lütfen üzerine tıklayınız.  Kalite Politikası. Ürün kalitesi yanında yönetim kalitesini de politika olarak benimseyen kuruluşumuz mükemmellik yolculuğunda tüm çalışanlarının ve tedarikçilerinin katılımıyla, sürekli iyileşmeyi ve gelişmeyi sağlamak amacı ile kalite sistemi kurmaya yönelmiştir. Kalite Yönetim çalışmalarımızın merkezi; müşterilerimizin farkında olup yada olmadığı kalite gereksinmelerini ve beklentilerini karşılayacak girdilerimizi, çıktılarımız haline dönüştürüp katma değer yaratmaktır. İlgili standartlara uygun ürün elde etmek kuruluştaki tüm çalışanlarımızın görevi olarak ortaya konulmuş ve bu doğrultuda ürün kalitesini hedefleyen çalışmalarımız '' KALİTE EL KİTABI'' mızda yayınlanmış, kuruluşumuzun organizasyonunda Kalite Yönetim Sisteminin doküman ve uygulama yöntemlerini genel olarak açıklamıştır.    Üst yönetim, bu çalışmalar süresince artı değer üretip çözüm ortağı olan tüm çalışanlarına bir kere de buradan teşekkür etmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Öncelikleri: İş güvenliği Politikası Çalışanların maksimum motivasyonu ile iş günü kaybını, iş kazası ve meslek hastalıklarını, Makine, ekipman ve malzeme hasarını en aza indirerek, Yasalara uygun çalışarak, Türkiye'nin alanında örnek iş yeri olmaktır. Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü Prosedürü Bu prosedürün amacı European Tobacco 'da uygulanmakta olan Kalite Yönetim Sistemi kapsamında oluşan uygunsuzlukların, ilgili standart ve kalite planlarındaki kriterlerine uymayan üretimin önlenmesi, tanımlanması ve kontrol edilmesini sağlamak için bir sistem oluşturmaktır. Üretimimizin her aşamasında oluşabilecek uygunsuzlukların tespitinin önlenmesi, elden çıkartılması ve değerlendirilmesini kapsar. ÇEVRE Çevresel açıdan öncelik: Enerji kaynaklarını etkin kullanmak, Çevresel sorunlar konusunda sürekli önlem geliştirmek, Çevre yasa ve mevzuatlarına uygun çalışmak, Atıkları kaynağında ayrıştırmak, azaltmak ve simbiyoz çalışmaları planlayarak yeni kaynak yaratmak