Quality Policy Ürün kalitesi yanında yönetim kalitesini de politika olarak benimseyen kuruluşumuz mükemmellik yolculuğunda tüm çalışanlarının ve tedarikçilerinin katılımıyla, sürekli iyileşmeyi ve gelişmeyi sağlamak amacı ile kalite sistemi kurmaya yönelmiştir. Kalite Yönetim çalışmalarımızın merkezi; müşterilerimizin farkında olup yada olmadığı kalite gereksinmelerini ve beklentilerini karşılayacak girdilerimizi, çıktılarımız haline dönüştürüp katma değer yaratmaktır. İlgili standartlara uygun ürün elde etmek kuruluştaki tüm çalışanlarımızın görevi olarak ortaya konulmuş ve bu doğrultuda ürün kalitesini hedefleyen çalışmalarımız '' KALİTE EL KİTABI'' mızda yayınlanmış, kuruluşumuzun organizasyonunda Kalite Yönetim Sisteminin doküman ve uygulama yöntemlerini genel olarak açıklamıştır.    Üst yönetim, bu çalışmalar süresince artı değer üretip çözüm ortağı olan tüm çalışanlarına bir kere de buradan teşekkür etmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Öncelikleri: Occupational safety Policy Minimize the loss of working days with maximum motivation,work accidents and job diseases to eployees. Work in accordance with the law Model in the sector being workplace in Turkey Control Procedure for the product is not suitable Bu prosedürün amacı European Tobacco 'da uygulanmakta olan Kalite Yönetim Sistemi kapsamında oluşan uygunsuzlukların, ilgili standart ve kalite planlarındaki kriterlerine uymayan üretimin önlenmesi, tanımlanması ve kontrol edilmesini sağlamak için bir sistem oluşturmaktır. Üretimimizin her aşamasında oluşabilecek uygunsuzlukların tespitinin önlenmesi, elden çıkartılması ve değerlendirilmesini kapsar. ENVIRONMENT The priority point of environmental: Effective use of energy resources, Continuously taking measures on environmental issues, Work in compliance with environmental laws and regulations, Recycling of Waste , parse the source,planning efforts to create new resources and reduce the symbiosis